TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Conducta de socis
i competència deslleial

Els directius i socis suporten la major part de la responsabilitat en les gestions pel bon funcionament de l’empresa i per tant, és imprescindible tenir la informació adequada que garanteixi la correcció i discreció que s’espera d’ells. 

La investigació de conductes inapropiades de socis i directius poden fer aflorar l’existència de revelació de secrets empresarials que posin en desavantatge a l’empresa davant de la competència o fraus financers que poden generar pèrdues milionàries o, en el millor dels casos, perjudicar greument la imatge corporativa.

Competència deslleial

També anomenat comportament anticompetitiu, són pràctiques contràries i deshonestes en matèria d’indústria i comerç que es cometen amb la finalitat d’augmentar la quota de mercat o eliminar competència. Algunes de les pràctiques més habituals són vendre a un preu inferior al cost del producte, fer creure als compradors que el producte té un preu diferent al real, desviació de clients de manera fraudulenta o difondre informació falsa sobre els productes dels competidors.

Aportem informació i proves que demostrin l’ incompliment de clàusules de no concurrència o de que s’està realitzant una activitat laboral o empresarial del mateix ram que el de l’ empresa primària per compte propi o de tercers. La infracció de clàusules de subministrament o venda en exclusiu és un altre aspecte a tenir en compte en aquest apartat de l’àmbit de la investigació empresarial. 

Principals actuacions

  • Vigilància i seguiment dels sospitosos
  • Instal·lació de càmeres ocultes i software informàtic
  • Utilitzar detectius infiltrats a l’empresa
  • Barridos electrònics per detectar micròfons i càmeres ocultes
  • Detecció d’una activitat laboral paral·lela
  • Aportació de proves documentals; pressupostos, butlletins, Registre Mercantil
  • Càmera oculta d’entrevista amb l’investigat
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.