TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Divorci, pensions
i custòdia dels fills

Els jutges i Tribunals admeten les nostres proves com a determinants per tal de modificar les mesures de divorcis adoptades anteriorment per adequar-les a la nova realitat. 

Revisió de pensions compensatòries i d’aliments

Aquí es recullen totes aquelles actuacions encaminades a determinar la situació econòmica real del l’altre cònjuge i dels fills per tal de revisar les pensions compensatòries i d’aliments acordades en el moment del divorci, adaptant-les a la nova realitat, aportant informació i proves d’activitat laboral no declarada, localitzant propietats i empreses i determinant el seu status social i dependència econòmica. 

Revisió del règim de visites i la custòdia dels fills

Aportem informació i proves per demostrar que un dels dos cònjuges no és responsable o que les seves circumstàncies actuals no són compatibles per fer-se càrrec dels fills degut a diferents conductes inapropiades com la desatenció al menor, maltractaments, alcoholisme, drogoaddicció i prostitució o a obligacions laborals que li absorveixen la majoria del seu temps. 

Principals actuacions

  • Vigilància i seguiment del cònjugue
  • Determinació de l’horari laboral del progenitor 
  • Aportació de proves de conductes irresponsables 
  • Detecció d’activitat laboral no declarada 
  • Acreditació d’ ús indegut del domicili conjugal 
  • Determinació de convivència marital 
  • Determinació de l’horari laboral dels progenitors 
  • Descobriment de propietats i ingressos
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.