TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Seguretat
electrònica

Per a aquells casos que escapen als nostres coneixements i mitjans tècnics, comptem amb empreses col·laboradores externes especialitzades en la seguretat digital i perimetral.

La videovigilància realitzada per un detectiu privat es regirà per la Ley de Seguridad Privada que, en cap cas, exigeix informació prèvia a l’ afectat, sino que el que requereix és que el sol·licitant tingui un interès legítim i que els serveis d’ investigació s’ executin d’ acord als principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat. 

Principals àrees d'actuació

  • Solucions integrals de seguretat i videovigilancia avançada 
  • Protecció i recuperación de dades en ordinadors i dispositius mòbils 
  • Informàtica forense empresarial 
  • Instal·lació de càmeres CCTV per a videovigilancia 
  • Instal·lació de càmeres ocultes 
  • Escombrats electrònics per a la detecció de càmeres i micròfons 
  • Anàlisi de telèfons mòbils per a la detecció de software espía 
  • Instal·lació de software en telèfons mòbils per al control parental
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.