TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Localització
de persones

La verificació de conductes conjugals sospitoses d’amagar una infidelitat de la parella és un dels serveis més sol·licitats pels nostres clients, per això, la investigació d’ infidelitats, divorcis i pensions és la nostra especialitat professional en l’àmbit familiar. 

La infidelitat matrimonial és un dels principals problemes en l’àmbit de la família i és la causa d’altres problemàtiques com la corrupció del nucli familiar o el divorci, que poden generar noves situacions conflictives entre els cònjuges. Les nostres actuacions van encaminades a confirmar o desmentir les sospites sobre una suposada infidelitat, efectuant vigilàncies i seguiments al cònjuge, aportant fotografies i vídeos dels llocs que freqüenta, les persones amb qui es relaciona i l’actitud que manté amb elles, utilitzant, si cal, càmeres ocultes per captar imatges de les conductes més íntimes. 

La nostra actuació es centra en la localització de familiars que desapareixen sense motiu aparent o dels que s’ha perdut el rastre, simplement, pel pas del temps. En altres casos aquesta actuació pot anar encaminada a facilitar-li el domicili de morosos per tal d’emprendre les accions legals oportunes. 

Principals actuacions

  • Obtenció del perfil del desaparegut
  • Localització d’amics o familiars
  • Localització de llocs de treball
  • Localització dels últims domicilis
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.