TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Infidelitat
de la parella

La verificació de conductes conjugals sospitoses d’amagar una infidelitat de la parella és un dels serveis més sol·licitats pels nostres clients, per això, la investigació d’ infidelitats, divorcis i pensions és la nostra especialitat professional en l’àmbit familiar. 

La infidelitat matrimonial és un dels principals problemes en l’àmbit de la família i és la causa d’altres problemàtiques com la corrupció del nucli familiar o el divorci, que poden generar noves situacions conflictives entre els cònjuges. Les nostres actuacions van encaminades a confirmar o desmentir les sospites sobre una suposada infidelitat, efectuant vigilàncies i seguiments al cònjuge, aportant fotografies i vídeos dels llocs que freqüenta, les persones amb qui es relaciona i l’actitud que manté amb elles, utilitzant, si cal, càmeres ocultes per captar imatges de les conductes més íntimes. 

Principals símptomes d’una possible infidelitat

  • Canvi de caràcter del cònjuge infidel (es torna més fred i distant, evita les relacions amb la parella, pot ser violent) 
  • Major atenció a l’ higiene i a l’aspecte en general (comprar-se roba, utilitzar perfums o fer algun tipus d’exercici físic) 
  • Alteracions en l’horari (passar menys temps amb la parella, arribar tard a casa) 
  • Inici d’activitats lúdiques ( apuntar-se a un gimnàs, sortir amb amics) 
  • Absència de justificacions de la conducta (excuses insòlites, mentides, silenci per resposta) 
  • Dificultar o impedir l’accés de la parella a certs àmbits (a l’ordinador, al telèfon mòbil, a l’interior del cotxe) 
  •  Referències constants a terceres persones (comentaris, fantasies sexuals) 

Principals actuacions

  • Vigilància i seguiment del cònjuge
  • Fotografies, vídeo i càmera oculta de les seves trobades
  • Informació addicional de l’amant
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.