TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Determinació
de conductes

Hi ha altres problemes que també perjudiquen la vida quotidiana de les persones i, en general, al normal desenvolupament de la vida personal i familiar. La conducta sospitosa dels fills, la desconfiança en el personal del servei domèstic, les irregularitats en el comportament de l’arrendador, l’ ocupació il·legítima dels immobles, els conflictes entre veïns, etc. 

En aquest sentit les nostres actuacions aniran encaminades a demostrar amb la màxima discreció i professionalitat la realitat d’aquests fets aportant les proves necessàries per presentar-les, si cal, en un procediment judicial. 

Principals àrees d'actuació

 • Amenaces
 • Danys a la propietat 
 • Falses denúncies
 • Conductes inapropiades dels fills 
 • Addiccions, alcoholèmia i ludopaties 
 • Robatoris i furts en el domicili 
 • Mobbing immobiliari 
 • Maltractaments 
 • No reconeixement de la paternitat

Principals actuacions

 • Vigilància i seguiment del cònjuge
 • Fotografies, vídeo i càmera oculta de les seves trobades
 • Informació addicional de l’amant
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.