TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Informes

Segons quines siguin les necessitats d’informació del nostre client, s’ elaboren diferents tipus de dossiers personals o informes, recopilant informació de diferents fonts, que s’utilitzen per prendre decisions importants en diversos moments de la vida particular o empresarial. 

Bancari: Entitats relacionades, comptes passius, fuites de capital, operacions encobertes.

Comercial: Relacions comercials a crèdit i ampliació del risc.

Personal: Situació econòmica, familiar, laboral i hàbits.

Laboral i pre-laboral: Vida laboral, referències i conductes.

Mercantil: Activitat, òrgans socials, incidències judicials, dipòsits, informació estratègica.

Patrimonial: Localització de béns a nivell nacional per a herències o embargaments.

Pre-judicial: Antecedents policials i judicials, crèdit morós, negociació de deutes. 

Registral:Registre Civil, B.O.R.M.E., patents i marques, dominis d’ Internet.

Solvència: Determinació de poder adquisitiu i status aparent, prediccions de risc.

Herències: Últimes voluntats, determinació de parentiu, localització de familiars.

Vehicles: Relació de vehicles per titular (cotxes, motos, embarcacions i aeronaus).

Telefònics: Determinació de titularitat, tràfic de trucades i SMS, whatsapp, números ocults. 

Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.